Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, 30/10/2019Chương trình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau: 1- Tiếp Kiến Chung với Đức Thánh Cha, thứ Tư ngày 30 tháng 10, 2019. 2- Tự sắc thay đổi tên gọi Văn khố Bí mật Vatican. 3- THĐGM vùng Amazon kết thúc, Đức Thánh Cha nói: “Tất cả chúng ta đều là những người chiến thắng …” 4- Nhìn lại Thượng Hội Đồng Giám Mục về miền Amazon. 5- Tóm tắt tài liệu chung kết THĐGM về Amazon. 6- Tuyên ngôn chung của các tôn giáo độc thần có cùng tổ phụ Abraham về các vấn đề kết thúc sự sống. 7- Thư của chánh án Toà Ân Giải Tối Cao nhân tháng cầu nguyện cho các linh hồn. 8- Khóa học về luật nhân đạo quốc tế dành cho các tuyên úy quân đội. 9- Các Giám mục New York phê bình luật trợ tử của tiểu bang này. 10- Giới thiệu Thánh Ca: Tay Trắng Ra Đi.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes