Thánh Lễ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 14h 26-10-2019


Thánh Lễ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ĐỨC MARIA LÀ CỬA THIÊN ĐÀNG Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn 14h 26-10-2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes