Trực tiếp: Kiệu Đức Mẹ và Thánh lễ tại Núi Đức Mẹ Lộ Đức , Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng🔴Trực tiếp: Kiệu Đức Mẹ và Thánh lễ Tại Núi Đức Mẹ Lộ Đức , Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng Lúc 16g30 ngày 26 tháng 10 năm 2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes