Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 29.11.2019: "Chết là ở trong vòng tay của Thiên Chúa"Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 29.11.2019: "Chết là ở trong vòng tay của Thiên Chúa"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes