LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 30.11.2019: "HÃY ĐI THEO TÔI" - LỄ THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ - Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCTLỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 30.11.2019: "HÃY ĐI THEO TÔI" - LỄ THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ - Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes