Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giú - Lm Micae Phạm Gia Lâm 14h00 9/11/2019Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giú - Lm Micae Phạm Gia Lâm 14h00 9/11/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes