Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên C (Lc 16, 1-8) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc CSsR 08/11/2019Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên C (Lc 16, 1-8) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc CSsR 08/11/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes