Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ ban ngày - Chúa Giáng Sinh tại nhà thờ Gia Định - TGP Sài Gòn.Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ ban ngày - Chúa Giáng Sinh tại nhà thờ Gia Định - TGP Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes