LHS THỨ NĂM 26.12.2019: LỄ THÁNH TÊ PHA NÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞILỜI HẰNG SỐNG LHS THỨ NĂM 26.12.2019: LỄ THÁNH TÊ PHA NÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI LM. GIUSE NGUYỄN VĂN TOẢN, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes