Bài giảng Thánh lễ hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Lm Phao lô Lê Xuân Lộc CSsRBài giảng Thánh lễ hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Lm Phao lô Lê Xuân Lộc CSsR Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn 14h00, 14/12/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes