VUI SỐNG TIN MỪNG - Bài Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2019 - Nhà thờ Chánh Hưng - Lm. Lê Quang Uy.Giáo xứ Chánh Hưng, thuộc Giáo Hạt Bình An, TGP Sài Gòn Tĩnh tâm mùa vọng 2019 Thánh Lễ lúc 18g. Lm. Giuse Lê Quang Uy, Dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn 3 buổi theo 3 đề tài: Thứ năm 12.12.2019 Anh em hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. (Mt 11, 29) Thứ sáu 13.12.2019 Anh em hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng. (Mt 11, 28) Thứ bảy 14.12.2019 Anh em hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ sẽ mở cho. (Mt 7, 7)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes