Bài Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2019, buổi 1 - Nhà thờ Chợ Đũi - Lm. Lê Quang Uy.Giáo xứ Chợ Đũi, TGP. Sài gòn tĩnh tâm mùa vọng 2019. Cha Giuse Lê Quang Uy, Dòng Chúa Cuws Thế hương dẫn. Buổi thứ nhất, thứ năm 19.12.2019, chủ đề : "Xin Thầy gọi tên con, để con hết lùn". Lc 19,1-10.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes