Bài Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2019, buổi 2 - Nhà thờ Chợ Đũi - Lm. Lê Quang Uy.Giáo xứ Chợ Đũi, TGP. Sài gòn tĩnh tâm mùa vọng 2019, Cha Giuse Lê Quang Uy, Dòng Chúa Cứu Thế hương dẫn. Buổi thứ hai, thứ sáu 20.12.2019, chủ đề: “Xin Thầy gọi tên con để con hết khóc” Ga 20, 1-18.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes