Bài giảng tĩnh tâm mùa Vọng- Gx. ĐMHCG Sài Gòn ngày thứ nhất. Lm Giuse Phạm Quốc Giang CSsR


Bài giảng tĩnh tâm mùa Vọng- Gx. ĐMHCG Sài Gòn ngày thứ nhất. Lm Giuse Phạm Quốc Giang CSsR Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn 18h30, 16/12/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes