LHS Thứ Ba 17.12.2019: KẾ HOẠCH CỨU ĐỘ ĐƯỢC THỰC HIỆN CÁCH CHẬM RÃI - Lm Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCTLHS Thứ Ba 17.12.2019: KẾ HOẠCH CỨU ĐỘ ĐƯỢC THỰC HIỆN CÁCH CHẬM RÃI - Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes