BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 10.12.2019 – 12.12.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 10.12.2019 – 12.12.2019 1. Thánh lễ nhận chức của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, TGP Sài Gòn 2. Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Kết Thúc Sứ Vụ Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết 3. Lễ tước hiệu Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại giáo xứ Sở Kiện 4. Đức Giám Mục Giáo Phận Qui Nhơn kinh lý Giáo xứ Sơn Nguyên

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes