Trực tuyến: Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao - ĐÊM TÔN VINH MẸ 2019Trực tuyến: Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao - ĐÊM TÔN VINH MẸ 2019

🔴Trực tuyến: Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao - ĐÊM TÔN VINH MẸ 2019 📍Chương trình: ✅Rước kiệu ✅Lần hạt Mân Côi ✅Diễn nguyện ✅Chầu Thánh Thể Vào lúc 19giờ ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo