Tĩnh tâm mùa Vọng Thiếu nhi Giáo xứ ĐMHCG Sài Gòn - DCCT Sài Gòn, 12/12/2019Tĩnh tâm mùa Vọng Thiếu nhi Giáo xứ ĐMHCG Sài Gòn Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn 18h30, 12/12/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes