Bài giảng của Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn mùng 3 Tết tại DCCT Sài GònNguồn: WGPSG Bài giảng của Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes