Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên giảng lễ mùng 3 Tết: Thánh hóa công ăn việc làmBÔNG HOA TRONG KHU VƯỜN CỦA CHÚA Đức Tồng Giuse Vũ Văn Thiên - TGM TGP Hà Nội Thánh lễ minh niên mồng ba têt Nguyên Đán - Thánh hóa công ăn việc làm Thái Hà: 27.01.2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes