BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 12.01.2020 – 14.01.2020BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 12.01.2020 – 14.01.2020 1. Huấn luyện thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tại giáo hạt Nam Định 2. Lễ đặt viên đá góc nhà thờ Xâm Đông - GP Hải Phòng 3. Đức Cha Giáo phận đến thăm, dâng thánh lễ tại Phòng Khám Nhân Đạo Xuân Hòa. 4. Thánh lễ Truyền chức Linh mục Gp Vinh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes