Gặp Gỡ: Cha Giuse Tiến Lộc - Cha Giuse Trương Diễn - Cha Gioan Trần Quý------------ Gặp Gỡ - Cha Giuse Tiến Lộc - Cha Giuse Trương Diễn - Cha Gioan Trần Quý Chia sẻ về mục vụ và những ưu tư của giới trẻ ngày hôm nay.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes