Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 02 – Hôn nhân khác đạo có phải là Bí Tích không?Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 02 - Hôn nhân khác đạo có phải là Bí Tích không? - Khó khăn gặp phải trong hôn nhân khác đạo -------------------------------------- Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF. Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Tiến sĩ Giáo Luật

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes