Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico ngày 15.01.2020: Dù bị bắt bớ và bách hại, Giáo Hội vẫn không mệt mỏi đón tiếpĐức Thánh Cha: Thánh Phao-lô đến Roma với xiềng xích nhưng cho thấy sức mạnh của ơn Chúa mở cửa các tâm hồn đến với ơn cứu độ. ĐTC cũng mời gọi mọi người xin ơn Thánh Thần để canh tân trong chúng ta ơn gọi là các môn đệ truyền giáo can đảm và vui tươi. Theo gương của thánh Phao-lô, chúng ta làm cho cộng đoàn của mình trở thành nơi của tình huynh đệ, nơi mọi người có thể gặp Chúa Phục Sinh.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes