LHS Thứ Năm 16.01.2020: KÝ THÁC CHO CHÚA - Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCTLHS Thứ Năm 16.01.2020: KÝ THÁC CHO CHÚA - Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes