Đón nhận những kẻ chìm thuyền trong lịch sử - Bài giảng hay của Đức Thánh Cha PhanxicôSách Tông Đồ Công Vụ trong phần cuối, kể rằng Phúc Âm tiếp tục cuộc hành trình không chỉ trên bộ, mà còn trên biển, trên tầu thuyền đưa thánh Phaolô, tù nhân của thành Césarée, đi tới Rôma (x.Cv 27,1-28,16), nơi trái tim của Đế Quốc, để Lời của Đấng Phục Sinh được thực hiện: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất “(Cv 1,8). Quý Anh Chị Em hãy đọc sách Tông Đồ Công Vụ và Quý Anh Chị Em sẽ thấy bằng cách nào, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Phúc Âm đến với tất cả các dân tộc, trở thành phổ quát. Quý Anh Chị Em hãy cầm lấy sách! Hãy đọc sách đó!

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes