BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 09.02.2020 –11.02.2020BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 09.02.2020 –11.02.2020 1.Giáo xứ Chính Tòa Thanh Hóa : Hành hương Thánh địa La Vang 2. Giáo Xứ Nam Hòa TGP Sài Gòn: Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân 3. Đồng hương liên giáo phận Vinh – Hà Tĩnh – Thanh Hóa tại Roma hội ngộ Xuân Canh Tý 4. Ngày Chầu Mình Thánh Chúa tại giáo xứ Tân Hội TGP Hà Nội

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes