GP. Xuân Lộc: Đức Giám Mục Dâng Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho ACE Bệnh Nhân và Bình An Cho Dịch Corona( LIVE ) Đức Giám Mục Dâng Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho ACE Bệnh Nhân Giáo Phận và Cầu Bình An Trong Cơn Dịch Bệnh Corona ( nCoV ) tại Thánh Đường Chính Tòa Xuân Lộc - Kết Thúc Tuần Tam Nhật Cầu Nguyện Cho Đại Dịch Corona .

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes