BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 25.02.2020 –27.02.2020BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 25.02.2020 –27.02.2020 1. Giáo xứ Lường Xá, TGP Hà Nội kỷ niệm một năm cung hiến thánh đường 2. Giáo xứ Xuân Bảng, TGP Hà Nội chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận 3. Thư mục vụ mùa Chay 2020 của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên 4. Thánh lễ giỗ 11 năm của Đức cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes