Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 05 – Đặc ân thánh PhaolôGiải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 05 – Đặc ân thánh Phaolô - Đặc ân thánh Phaolô là gì? - Những điều kiện để hưởng được Đặc ân thánh Phaolô. - Người có thẩm quyền ban Đặc ân thánh Phaolô. - Những trường hợp được xin miễn chất vấn. - Người hưởng đặc ân thánh Phaolô có được kết hôn với người khác đạo được không? -------------------------------------- Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF. Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Tiến sĩ Giáo Luật

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes