Bài 7: Biểu tượng vinh quang hay sừng trên đầu ông Môsê? - Lm. GioaKim Hà Ngọc Phú, DCCTBài 7: Biểu tượng vinh quang hay sừng trên đầu ông Môsê? - Lm. GioaKim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo