Bài giảng trong Thánh lễ thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh - Lm Phêrô Kiều Công TùngNguồn: WGPSG - Bài giảng của Lm Phêrô Kiều Công Tùng trong Thánh lễ thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh , được cử hành lúc 5g30 sáng thứ Ba , ngày 14 tháng 04 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo