Bài giảng của ĐTC Phanxicô ngày 15.04.2020: Lòng trung tín của Thiên Chúa là một lễ hội, hoa hạnh nhân nở vào mùa xuân“Chúa trung tín và quảng đại đến mức tìm kiếm Phêrô ngay cả khi ông đã chối bỏ Ngài. Chúng ta không biết cuộc đối thoại giữa Chúa và Phêrô sau khi Chúa sống lại. Nhưng chúng ta biết rằng sự trung tín của Chúa luôn đi trước chúng ta và lòng trung tín của chúng ta luôn là một lời đáp trả đối với lòng thành tín đi trước của Chúa. Đó là hoa hạnh nhân nở vào mùa xuân”.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo