TGP. Sài Gòn - CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA - Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót | Ngày 15.04.2020Nguồn: WGPSG CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA - Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót cử hành lúc 20g00 thứ Tư, ngày 15 tháng 04 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo