Phút suy tư: Niềm hi vọng Phục sinhTuổi trẻ là thời gian hy vọng. Thật khó để sống một tuổi trẻ trọn vẹn nếu chúng ta không hướng nhìn đến tương lai với nhiều hoài bão và hy vọng. Hy vọng cho chúng ta sống một cuộc sống mạnh mẽ và tươi tắn. Không có hy vọng, người ta chỉ lây lất kéo dài ngày đời của mình như một cái xác vô hồn. Có hy vọng thì chúng ta mới thực sống. Bao lâu còn sống, bấy lâu chúng ta còn có quyền hy vọng.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo