GP. Xuân Lộc (4h30') - THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH | Ngày 15.04.2020🔴( TRỰC TIẾP ) Thánh Lễ Thứ Hai - TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH . + Được Phát Trực Tiếp Từ Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc. Lúc 04h30' sáng ngày 15/04/2020.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo