🔴Thánh Lễ: GP. Phú Cường (05h00') - THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH | Ngày 01.05.2020Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Sau Chúa Nhật III Phục Sinh Vào lúc 05h00 ngày 01.05.2020 Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo