🔴Thánh Lễ: TGP. Sài Gòn (05h30') - THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH | Ngày 01.05.2020Thánh Lễ trực tuyến - THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH do linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền chủ sự. Cử hành lúc 5g30 sáng thứ SÁU, ngày 01 tháng 05 năm 2020 tại nhà nguyện cổ Tòa Tổng Giám mục TGP Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo