🔴Thánh Lễ: GP. Xuân Lộc (19h15') - THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH | Ngày 01.05.2020🔴Thánh Lễ trực tuyến: GP. Xuân Lộc (19h15') - THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH | Ngày 01.05.2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo