🔴Thánh Lễ: GP. Đà Nẵng (17h15') - THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH | Ngày 01.05.2020🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ Kính Thánh Giuse Thợ - Kỷ Niệm Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa | 17g15 ngày 01/5/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Giáo Phận Đà Nẵng.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes