GP. Bùi Chu (18h00') - THÁNH LỄ TIỆC LY | Ngày 09.04.2020Trực tiếp - GP. Bùi Chu (18h00') - THÁNH LỄ TIỆC LY | Ngày 09.04.2020 tại nhà nguyện TGM. Bùi Chu.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo