TGP. Sài Gòn (17h30') - THÁNH LỄ TIỆC LY | Ngày 09.04.2020Nguồn: WGPSG Thánh Lễ trực tuyến - THÁNH LỄ TIỆC LY Cử hành lúc 17g30 Thứ Năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo