GP. KonTum (6h00'): Thánh Lễ CHÚA NHẬT LỄ LÁ | Ngày 05.04.2020Trực tiếp - GP. KonTum (6h00'): Thánh Lễ CHÚA NHẬT LỄ LÁ | Ngày 05.04.2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo