TGP. Sài Gòn (5h30'): Thánh Lễ CHÚA NHẬT LỄ LÁ | Ngày 05.04.2020Nguồn: WGPSG Thánh Lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ LÁ Cử hành lúc 5g30 sáng Chúa Nhật, ngày 05 tháng 04 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo