GP. Đà Lạt (05h15'): TOÀN QUỐC CẦU NGUYỆN CHO DỊCH BỆNH SỚM CHẤM DỨT | Thứ Bảy Ngày 04.04.2020Thánh Lễ sáng thứ Bảy tuần V mùa Chay, ngày 04 tháng 4 năm 2020, lúc 05h15 tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes