GP. Xuân Lộc (04h30'): TOÀN QUỐC CẦU NGUYỆN CHO DỊCH BỆNH SỚM CHẤM DỨT | Thứ Bảy Ngày 04.04.2020Được Phát Trực Tiếp Từ Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc. Giáo phận làm Tuần Tam Nhật từ thứ Năm (02/4/2020) đến thứ Bảy (04/4/2020) Kính Xin Anh Chị Em Hiệp Thông Và Tham Dự, Cầu Nguyện Cho Đất Nước - Cho Giáo Phận - Cho Mỗi Gia Đình và Từng Người Chúng Ta.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes