Bài giảng của ĐTC Phanxicô (04/5): Suy nghĩ khác nhau nhưng trong sự hiệp nhất Giáo hộiĐức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời cầu nguyện: “Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi tư tưởng chia rẽ và xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy được điều vĩ đại nơi Chúa Giêsu, đó là trong Chúa tất cả chúng ta là anh chị em và Ngài là Mục Tử của tất cả. Hãy để lời này - ‘tất cả’ - đồng hành với chúng ta trong suốt ngày hôm nay”.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo