[Dâng hoa cho Mẹ] Maria, cây xương rồng khiêm hạXin Mẹ dạy chúng con giữa muôn thế sự thăng trầm của kiếp nhân sinh, luôn hằng tín thác vào Chúa. Được như thế, chúng con cũng tìm được nguồn sức sống nơi Thiên Chúa, và cũng là Chúa của Mẹ. Amen.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo