Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh - 26/05/2020Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm A (Ga 17,1-11a) - Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, C.Ss.R. 26/05/2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo