[Dâng hoa cho Mẹ] Nương bóng Đức Mẹ Trà KiệuLạy Mẹ Maria, Đúng là chiến tranh không còn trên quê hương chúng con. Tuy nhiên, Giáo hội chúng con biết rằng lúc nào cũng bị bách hại cách này cách khác. Mỗi người chúng con cũng vất vả chống lại những khó khăn của cuộc sống, bị cám dỗ của phận người. Xin Mẹ thương trợ giúp và nâng đỡ chúng con trong cuộc chiến thiêng liêng này. Amen.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo